Access

Vad är access, varför är det viktigt?

Access är det begrepp vi klättrare använder när vi talar om tillgången till klippor att klättra på.

Lämnar vi klippan efter oss med så få avtryck som möjligt, lämnar vi också ett orört intryck till alla de klättare som kommer efter oss. Respekterar vi markägare och mydigheter kommer de ha lättare att förstå och värna om våra intressen. I takt med att vi blir allt fler klättare blir också access en allt viktigare fråga.

Vad säger allemannsrätten?

All klättring på klippor runt om i Sverige bedrivs i en natur vi delar med andra. Klättring är likt annat friluftsliv en allemansrättslig aktivitet. Med rättigheter följer dock även skyldigheter, att inte störa eller förstöra växtlighet och djurliv. Att visa hänsyn mot markägare och andra som rör sig i naturen. Vår rätt till klättringen, vår access till klippor, påverkas av hur vi lever upp till våra skyldigheter. God access kan inte tas för givet om inte vi som klättrare tar vårt ansvar.

Hur uppstår problem med access?

Det finns många platser där klättring bedrivs i bra samklang med naturen. Ett exempel på detta är de många naturreservat vi har våra klätterklippor i. Men det finns också klippor där det införts klätterförbud på grund av att aktiviteten gjort för stor åverkan eller att det funnits en rädsla för att skada ska uppstå på grund av klättringen. Det är då vi börjar tala om accessproblematik. 

Firning från träd skadar bark och trädets livslängd. Rensning av leder kan betyda rensing av värdfull mossa och lav. Stigar som trampas upp kan medföra att sällsynta växter trampas ned. Andra vanliga orsaker till att klättrare blir illa omtyckta är nedskräpning vid klippan, höga rop och påhejningar samt respektlöst parkerade bilar. Många av de klippor vi vill klättra på ligger i närheten av bostadshus eller bönders åkrar. Någon äger den mark vi klättar på. Detta är saker många klättare vet om men kanske inte alltid tänker på.

Flertalet rovfåglar har branta klippväggar, det vill säga våra klätterberg, som sin häckningsplats. Några av dem är skyddade, som Pilgrimsfalken. Att störa dessa falkar är ett lagbrott. Myndigheter har därmed lov att förbjuda klättring på berörda klippor under häckningstid. För klättersportens anseende är det självklart viktigt att vi respekterar detta. Klättring och fågelskydd är inget som strider mot varandra. Visar vi hänsyn kommer vi att kunna klättra på dessa klippor all tid då häckning inte pågår, gör vi inte det riskerar vi att förlora vår access.

Vilket ansvar har jag?

Det är varje klättares skyldighet att ta reda på den information som finns om den klippa som ska besökas. I varje klätterförare finns det information som parkeringshänvisningar och speciella regler som kan finnas vid klippan, fridlysta växter och dylikt. Observera de utökade naturskydd som kan finnas i naturreservat. Föraren kan dock vara tryckt för flertalet år sedan och informationen är därmed inaktuell. 

Lättaste sättet för dig att hitta aktuell information är via Svenska Klätterförbundets Accessdatabas (länk finns längst ner på sidan). Här finns accessinformation för klippor i hela Sverige. Ta till vana att alltid kolla här innan du åker ut för att klättra. Vid en del klippor har den lokala klätterklubben satt upp skyltar vid eller på väg till klippan med information om access. Läs dessa. Hittat en ny klippa du vill utforska? Tala först med markägaren eller ta kontakt med den lokala klätterklubben.

Förebyggande arbete

Att säkra tillgången på våra klätterberg är ett prioriterat arbete inom Svenska Klätterförbundet. Förbundet har tagit fram en tydlig miljöpolicy som man arbetar utifrån och har en accesskommitèe som jobbar med dessa frågor. Mycket av arbetet för att bibehålla och öka accessen till klättring är förebyggande. Att skapa god kontakt med markägare och andra intressenter till klippan är ett omfattande arbete. Att nå alla klättrare så att de tar sitt ansvar är inte heller helt lätt.

Tack för att du tog dig tid att läsa om access! Vi ses vid klippan!

 

Länkar:

Håll dig uppdaterad - Accessdatabasen: http://access.klatterforbundet.se.

Stöd accessarbetet och få en snygg underställströja från Arcteryxx tröja på köpet! Accessfondenhttp://www.klatterforbundet.se/skf_info.php?id=130&subsida=6