Om klättring

Klättring ger belöningar som inte återfinns i någon annan sport. Utmaningen att övervinna rädsla, tillit till sig själv och replagskamrater, upplevelse av spänning och glädje över att nå sina mål. Stora naturupplevelser och unika platser. Förmåga att bemästra risker och uppleva total koncentration. Små och stora äventyr, och ett livslångt lärande.

Klättra och upplev nya perspektiv. Klättra för glädje och utmaning. Klättra för avkoppling och kamratskap.