Kursutbud

Klippklättring

Prova-på-klättring

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utrustning

Vi står för all nödvändig klätterutrustning.

Kurslängd

3 timmar

Pris

750 kr

Nyfiken på klättring? Vill du ha en rolig och spännande upplevelse?

Prova-på-klättring är för dig som är sugen på att testa klättring utomhus. Perfekt som födelsedagspresent eller som en utmaning för kompisgänget. 

Du får prova på enklare klättring på klippa under säkra former. Har du aldrig klättrat tidigare - räkna med en vertikal upplevelse utöver det vanliga!

Frågor? Tveka inte att höra av dig!

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Grundkurs klippklättring

Förkunskaper

Förkunskaper är inget krav men vi rekommenderar att du har provat att klättra tidigare.

Utrustning

Vi står för all nödvändig utrustning, men du får givetvis ta med egen utrustning om du har.

Kurslängd

2 heldagar

Pris

2 750 kr

Kom ut och klättra!

Oavsett om det är klippklättring, isklättring eller de stora bergen som lockar - klättringens grunder är demsamma. Detta är en intensiv och inspirerande kurs över två heldagar med mycket praktisk arbete vid klippan. Fokus ligger på att lära sig placera och utvärdera säkringar, bygga ankare, rephantering och bli säker och trygg för att kunna klättra utomhus på egen hand. Målet är att du efter kursens slut ska kunna klättra på ankare som du själv byggt med egna säkringar samt ha tillräckliga kunskaper i replagsarbete för att klättra som andreman med någon som är mer erfaren. 

För dig som inte redan har grönt kort för topprepsklättring erhåller du detta efter avslutad kurs, ett behörighetskort som krävs för klättring på inomhusväggar i Sverige.

Kursen följer Svenska Klätterförbundets normer och leds av auktoriserad instruktör eller internationellt auktoriserad bergsguide.

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Sportklätterkurs

Förkunskaper

Har du inte klättrat tidigare gör vi kursen över två dagar. Vid mer förkunskaper räcker det med en dags kurs, då är tidigare erfarenhet av att säkra klättrare ett krav, dvs grönt eller rött kort för inomhusklättring alternativt grundkurs klippa.

Utrustning

Vi står för all nödvändig klätterutrustning.

Kurslängd

1 eller 2 heldagar, beroende på förkunskaper. Pris 1690-2650 SEK, baseras på kurslängd.

Lär dig ledklättra utomhus på bultade leder. 

Detta är en kurs inriktad på sportklättring. Du kommer bland annat att lära dig olika metoder för att knyta om ledrepet, tips för att få ned utrustning, firning och att lösa enklare problem och unvika vanliga misstag ute på klipporna. Vi kommer även i mån av tid ta upp taktik och klätterteknik, öva in bra fallteknik och dynamisk säkring. Du kommer ta med dig mycket som gör din klättring både säkrare och roligare under många år framåt. 

Kursen tar utgångspunkt i Svenska Klätterförbundets normer och leds av auktoriserad instruktör eller internationellt auktoriserad bergsguide.

Efter genomförd sportklätterkurs med godkänt resultat så erhålls rött kort, dvs att deltagaren kan visa att denne uppnått färdigheter och förståelse för ledklättring på egen hand.

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Fortsättningskurs klippklättring

Förkunskaper

Grundkurs klippklättring

Utrustning

Vi står för all nödvändig klätterutrustning, men du får givetvis gärna ta med egen utrutsning om du har.

Kurslängd

2 heldagar

Pris

2 850 kr

Detta blir steget vidare till en mer komplett klättrare.

Under en fortsättningskurs i klippklättring fokuserar vi på ledklättring på egna säkringar, med målet att du efter kursens slut ska vara mogen för att på ett säkert sätt klättra kortare och längre turer som försteman. Du får lära dig hur du placerar säkringar på led, flera olika sätt för att bygga standplats, hur du planerar och klättrar turer längre än en replängd, multipla firningar m.m. Du kan även få prova clogging eller lättare aid. Fortsättningskursen anpassas alltid efter dina önskemål och erfarenheter.

Det går också utmärkt att gå denna kurs vid flera tillfällen eller för att uppdatera dina kunskaper.

Kursen följer Svenska Klätterförbundets normer och leds av auktoriserad instruktör eller internationellt auktoriserad bergsguide.

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Räddningskurs 1

Förkunskaper

För att på bästa sätt tillgodogöra sig en räddningskurs bör du har gått fortsättningskurs klippklättring.

Utrustning

Vi står för all nödvändig klätterutrustning under kursens gång.

Kurslängd

2 dagar

Pris

2 850 kr

Vad händer om olyckan är framme?

Räddningskurs 1 syftar till att ge grundläggande kunsakper för att förstå, förebygga och lösa olyckssituationer som kan uppstå under klättring. Kursen fokuserar på räddning av en andreman och innehåller bland annat moment som att ta sig nedför en brant klippvägg tillsammans med en skadad och att lära sig bygga rephiss.

Problem som kan uppstå under klättring kan vara stora som små. Ett rep som fastnar eller en klätterkamrat som inte lyckas ta sig förbi ett crux, det behöver alltså inte alltid handla om att någon blivit skadad. En räddningskurs kommer att ge dig verktyg för att lösa flera av dessa situationer på ett säkert sätt.

Kursen följer Svenska Klätterförbundets normer och leds av auktoriserad instruktör eller internationellt auktoriserad bergsguide.

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Räddningskurs 2

Förkunskaper

För att på bästa sätt tillgodogöra sig en räddningskurs bör du har gått fortsättningskurs klippklättring eller ha motsvarande kunskaper.

Utrustning

Vi står för all nödvändig klätterutrustning under kursens gång.

Kurslängd

2 dagar

Pris

2 950 kr

Kursen är en naturlig fortsättning på Räddningskurs 1. Här fokuserar vi på mer avancerade räddningstekniker och lär oss att lösa mer komplicerade situationer.

För att få bäst utbyte rekommenderas att efter räddningkurs 1 ha övat grunderna. Det behöver inte vara avancerat och vi erbjuder därför en skriflig övningsplan efter räddningskurs 1 som hjälper dig att befästa och hålla dina kunsaper vid liv efter avslutad kurs. Då kommer du väl förberedd till Räddningskurs 2.

Kursen följer Svenska Klätterförbundets normer och leds av auktoriserad instruktör eller internationellt auktoriserad bergsguide.

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Räddningskurs 1 och 2

Förkunskaper

För att på bästa sätt tillgodogöra sig en räddningskurs bör du har gått fortsättningskurs klippklättring eller ha motsvarande kunskaper.

Utrustning

All nödvändig klätterutrustning för räddningssituationer ingår under kursens gång.

Kurslängd

3 heldagar

Pris

3 950 kr

En räddningskurs syftar till att ge grundläggande kunskaper för att förstå, förebygga och lösa olyckssituationer som kan uppstå under klättring. 

Räddningskurs 1&2 är en intensiv kurs över tre heldagar där vi går igenom hela innehållet för de två ursprungligen separata kurserna. Under dessa dagar kommer du få lära dig räddning av både förste- och andeman. Vi går igenom moment som att ta sig nedför en brant klippvägg tillsammans med en skadad och hur man bygger en rephiss. Under dag 2 fokuserar vi på mer avancerade räddningstekniker och lär oss att lösa mer komplicerade situationer.

Kursen följer Svenska Klätterförbundets normer och leds av auktoriserad instruktör eller internationellt auktoriserad bergsguide.

Nytt! Svenska klätterförbundet har nyligen omarbetat normerna för räddningskurserna och utifrån detta är kurslängden förlängd från tidigare två till nu tre dagar.  

 

 

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Aidkurs/Storväggskurs

Utrustning

Vi står för all specialutrustning för aid under kursens gång.

Kurslängd

1 eller 2 heldagar, efter önskemål. Pris beroende av kurslängd.

En kurs i aidklättring är en avancerad kurs som höjer din klätterkompetens i allmänhet och säkringsplacering i synnerhet. 

Denna kurs ger dig kunskap och färdigheter som du har med dig även då du friklättrar. Aidklättring, artificiell klättring, innebär att klättaren tar hjälp av sin för att ta sig uppför en klippvägg, till skillnad från friklättringen där utrustningen endast används som säkerhet. Kunskap om aidtekniker är värdefullt i många situationer, exempelvis för att ta dig förbi en svår passage under en långtur efter väderomslag eller liknande.

Instruktören som håller denna kurs har erfarenhet av specialtekniker för svårare aidklättring och storväggsklättring, även vintertid. 

Under kursen kommer du lära dig att behärska den nödvändiga aidutrustningen och hur du löser logistiken på en storvägg. 

Kursen följer Svenska Klätterförbundets normer och leds av auktoriserad instruktör eller internationellt auktoriserad bergsguide med gedigen erfarenhet. 

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Speciella arrangemang

Hjälpinstruktörskurs

Förkunskaper

Du behöver goda förkunskaper från grundkurs- och fortsättningskurs klippklättring samt minst kamraträddning 1. Du bör ha klättrat en hel del traditionellt säkrad klättring och ha bra rutin på säkringsplacering, rephantering, ankarbyggen och enklare kamraträddning.

Utrustning

Egen grundläggande utrustning för klippklättring. Övrig utrustning som används under kursen ingår.

Kurslängd

1- 2 dagar beroende på förkunskaper. Pris baseras på kurslängd.

Är du intresserad av att lära ut klättring till andra? 

Denna kurs är ett viktigt steg mot att bli svensk auktoriserad klippklätterinstruktör. 

Efter en godkänd hjälpinstruktörskurs kan du assistera en auktoriserad instruktör vid klippklätterkurser. Kursen är tänkt att fungera som en försäkran att du uppbär tillräcklig egen färdighet och kompetens att lära ut vissa moment i grundläggande klättring. Efter behov går vi genom teknik och metoder och pedagoik vid klätterutbildning. Kursen är alltså både en utbildning och innehåller moment som testar dina personliga färdigheter. Godkända elever rapporteras till Svenska Klätterförbundet. 

Kursen föjler Svenska Klätterförbundets normer och riktlinjer. Kursen kan hållas över en eller två dagar beroende på kunskapsnivå hos deltagarna.

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Preparandkurs, förberedande instruktörskurs

Förkunskaper

Lång egen erfarenhet av klättring i flera discipliner. Vilja att lära ut och dela med sig av sina kunskaper.

Utrustning

Ta med den egna utrustning du har. Instruktören kompletterar med övrig utrustning för exempelvis aid och räddning. Detta är en kurs som normalt täcker många områden och vi använder mycket utrustning.

Kurslängd

1-3 dagar

Aspirerande klippklätterinstruktör.

Denna kurs syftar till att hjälpa dig som siktar på att bli auktoriserad klätterinstruktör. Den kompletterar dina egna förberedelser och praktik som hjälpinstruktör för att du ska ha en bra grund inför tekniska och pedagigiska examinationer och framtida arbete som instruktör.

Kursen utformas specifikt för dig utifrån din bakgrund och tidigare kunskaper, och hålls av instruktör med flera års erfarenhet av räddningskurser, forsättningskurser och aid/storväggskurser. Instruktören har också vana att handleda klippklätteraspiranter och hjälpinsruktörer. Med dig från kursen får du skriftlig feedback på styrkor och svagheter samt hjälp att utforma en plan vidare. Vi försöker om möjligt även att hjälpa till med praktik efter kursen.

Att misslyckas på en examination är både kostsamt och tråkigt, men tyvärr vanligt. Oavsett om du väljer att ta hjälp av oss eller inte är vårt tips att förbereda dig noga, vara väl påläst, träna på egna färdigheter och på att instruera säkert och effektivt.  

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Grundkurs i alpin klättring, franska alperna

Förkunskaper

Grundkurs, forsättningskurs, god kondition. Gärna även räddningskurs 1 och 2 för att snabbt ta till sig glaciärräddning.

Utrustning

Egen utrustning som du är van att använda.

Kurslängd

1 vecka, (lör-lör)

Pris

10 500 kr

Denna kurs hålls i bergsmiljö och vi färdas över glaciärer och snöfält.

Kursen är för dig som vill bli en mer komplett klättrare och behärska grundläggande tekniker på snö och is. Att klättra i alpin miljö.

Det är en mer fysisk krävande kurs som ställer större krav på grundfysik. Grundkurs och fortsättningskurs i klippklättring är krav för genomförande av denna aktivitet. Under kursen använder du din egen utrustning som du är van att använda, alternativt kan utrustning hyras på plats.
Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Isklättring och vinterkurser

Reptekniker för skidåkare

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet från skidåkning, ingen klättererfarenhet behövs.

Utrustning

Lån av all nödvändig utrustning ingår

Kurslängd

1 heldag, 09.00-17.00

Pris

1 490 kr

Klätterkursen för Sveriges skidåkare. Den startade som ett försök och bev en succé!

Kursen riktar sig specifikt till skidåkare som vill utvecklas, men utan krav på tidigare klättererfarenhet. För dig som vill känna dig säkrare när guiden tar fram repet för att korsa en glaciär eller fira ner för en klippassage, eller för dig som söker nya utmaningar på egen hand. Ansvarig för kursen är auktoriserad klätterinstruktör eller bergsguide med lång erfarenhet av både klättring och avancerad skidåkning i alpin miljö.

Du lär dig effektiva och säkra metoder för att använda rep och grundläggande klätterutrustning för att komma åt mer och bättre skidåkning.

  • Hantering och val av klätterutrustning för avancerad off-pist och/eller toppturer.
  • Med hjälp av egen utrustning konstruera, använda och bedöma ankare.
  • Rephantering och firning.

Målet är att du ska känna dig säkrare på berget, med gudie eller utan. Att du ska bli mer allround och kunna nå bättre åkning. Kursen är mycket uppskattad och hålls i högt tempo, med fokus på praktiska övningar. Genomförs utomhus under en heldag i etablerade klätterområden nära Göteborg och Stockholm.

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Grundkurs isklättring

Förkunskaper

Genomförd Grundkurs Klippklättring eller motsvarande kunskaper.

Utrustning

Nödvändig isklätterutrustning (rep, isskurvar, sele, hjälm, isyxor m.m.) ingår under kursen, dock rekommenderas egna stegjärn för att säkerställa bra passform. Lån av storskor ingår ej i kurspriset men vi kan i vissa fall vara behjälpliga med uthyrning om du saknar egna.

Kurslängd

2 heldagar.

Denna kurs ger dig grundläggande färdigheter i isklättring.

Du lär dig om isens ständigt skiftande egenskaper och hur du ska förhålla dig till det som klättrare. Om hur hållfasthet och isens beskaffenhet varierar mellan olika formationer och förändras av kyla, snö, sol och vind. Allt detta är viktigt att förstå när du ska klättra och säkra på is. Under kursens gång kommer du få lära dig placera isskurvar och bygga topprepsankare, samt prova att fira dig nedför isfall i särskilt isankare kallad Abalakov.

Rörelseteknik på is skiljer sig från klättring på klippa, detta kommer vi att öva på. Att hitta en bra avvägning mellan smidighet, balans och styrka med stegjärn och isyxor på, är viktigt för att kunna klättra is på ett säkert sätt. Efter genomgånegn kurs kommer du att kunna klättra is på topprep eller som andreman, samt ha insikt i förstemannens replagsarbete.

Is är ett vackert, spännande och förändeligt medium - kom ut och låt dig inspireras!

Plats

Kursen hålls där det är lämpliga isförhållanden. Detta är ofta svårtförutsägbart långt innan kursstart och plats kan komma att ändras i samråd med deltagarna. Några kursplatser är Abisko, Åre med omnejd, Rjukan i södra Norge och om möjligt mellersta Bohuslän. Även andra platser kan vara aktuellt. 

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Fortsättningskurs isklättring

Förkunskaper

Erfarenhet av klippklättring, ankarbyggen och rephantering motsvarande grundkurs och fortsättnigskurs i klippklättring. Grundkurs i isklättring samt vana att vistas ute i vinterförhållanden.

Utrustning

All nödvändig klätterutrustning ingår under kursen.

Kurslängd

2-3 heldagar.

Lär dig ledklättra på is.

Denna kurs ger dig kunskaper i olika säkringstekniker, flera metoder för firning samt firning på längre leder med flera replängder. Målet är att du efter avslutad kurs på egen hand ska kunna ledklättra på enklare isfall och ingå i ett replag på längre turer. I likhet med grundkurs i isklättring kommer du också få en hel del tips om hur du på bästa sätt vistas i en påfrestande vintermiljö, där temperaturförändringar och väderlek påverkar både isens beskaffenhet och oss som klättrare.

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu

Mixklättring, dry tooling

Kurslängd

1-2 dagar

Pris

2 750 kr

Lär dig klättra mixade leder på vintern. Mix innebär en blandning av is och klippa och den sker med isyxor och stegjärn.

 

Kurstillfällen

Vi har för närvarande inga tillfällen för denna kurs inplanerade. För intresseanmälan: skicka iväg ett mail till villklattra@klatterkurs.nu