Bokningsvillkor

Bokningsregler och villkor - Klätterkurs.nu

Deltagande

Åldersgräns på våra kurser är 15 år, för deltagare under 18 år behöver vi medgivande från målsman.

Inställd kurs

Då Klätterkurs.nu sätter säkerhet främst, förbehåller vi oss rätten att ställa in en kurs om instruktören bedömer vädret som olämpligt för att säkert kunna genomföra en aktivitet. Likaså förbehåller sig Klätterkurs.nu och instruktören, tillsammans eller var för sig, rätten att ställa in eller flytta en kurs i händelse av för få anmälda deltagare. Kurstillfälle kan även ställas in i händelse av sjukdom (instruktörens), om inte ersättare kan ordnas. Hela den erlagda kursavgiften återbetalas vid inställd kurs, om inte deltagaren vill medverka vid ett senare kurstillfälle. Klätterkurs.nu ersätter ej eventuella övriga kostnader som detta kan medföra för kursdeltagaren, så som om-/avbokning av transport till och från kursen.

Bokning

Bokning görs via bokningsformulär eller intresseanmälan på Klätterkurs.nu. Efter bokning skickas det ut en bokningsbekräftelse via e-post. Bokning som bekräftats är bindande, vilket innebär att du förbinder dig att betala kursavgiften enligt betalningsvillkoren. Vid icke korrekt ifyllt bokningsformulär, eller där nödvändiga uppgifter saknas, är denna ogiltig. 

Betalning

Betalning sker mot faktura eller kortbetalning i samband med bokning på Klätterkurs.nu. Vid restplatser, sen anmälan eller speciella omständigheter, kontakta ansvarig instruktör som då kan ta betalt med kontanter eller i vissa fall med kort vid kursstart.

Avbokning

Avbokning görs via mail eller telefon till Klätterkurs.nu eller direkt till instruktören. Sker avbokningen via mail skall deltagaren se till att få en skriftlig bekräftelse på att avbokningen nått instruktören. Vid avbokning mer än 30 dagar före kursstart återbetalas hela beloppet. Vid avbokning senare än 30 dagar, fram till sju (7) dagar innan kursstart, debiteras 25 procent av kursavgiften. Avbokas kursen senare än sju (7) dagar innan kursstart debiteras hela beloppet. Om en deltagare inte möter upp vid kursstart och inte har avbokat anses kursavgiften förbrukad och återbetalas ej.

Ombokning

Deltagaren äger rätten att senast 14 dagar före kursstart boka om sin kurs till ett annat kurstillfälle om möjlighet finns. Detta utan extra avgift.

Sjukdom

Vid akut sjukdom eller allvarlig olycka (kursdeltagaren, dess närmaste familj eller liknande) återbetalas hela kursavgiften mot uppvisande av giltigt läkarintyg eller motsvarande.

Utrustning

Deltagaren ansvarar för all utrustning som lånas av instruktören under kurstillfället och kan därmed bli ersättningsskyldig vid händelse av uppenbart vårdslös hantering av denna. Detta gäller inte om utrustningen hanterats i enlighet med instruktörens instruktioner eller om utrustningen under skadetillfället användes under instruktörens direkta handledning. Normalt slitage ingår i kursavgiften. Förkommen utrustning ersätts av den eller de deltagare som senast före försvinnandets upptäckt hanterade utrustningen.

Försäkring

Deltagande på våra kurser är frivillig och all klättring sker på egen risk. Det är deltagarens ansvar att själv inneha försäkring som täcker aktiviteten, exempelvis genom hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring genom skola, arbetsgivare eller privat. Klättrare som är medlem i en klubb eller förening ansluten till Svenska Klätterförbundet är försäkrade genom denna.

Deltagarens skyldigheter

Deltagaren har skyldighet att under kurs vara uppmärksam på den information som instruktören ger och noga följa denna. Deltagaren är även skyldig att kommunicera omständigheter som kan tänkas inverka på säkerheten. Likaså har deltagaren skyldighet att uppge hälsotillstånd som skulle kunna inverka på säkerheten eller riskerar att utsätta deltagaren för allvarliga konsekvenser.

Rätt att avbryta en kurs

Ansvarig instruktör äger rätten att avbryta en kurs för en enskild deltagare eller hel grupp om denne/dessa på grund av påtagligt bristande förkunskaper, olämpligt uppförande eller olämplig attityd, riskerar att utsätta sig själva eller andra för säkerhetsrisk. Erlagd kursavgift återbetalas då ej.

Personuppgifter

För att underlätta bokning hanterar Klätterkurs.nu internt personuppgifter du lämnar under bokningsprocessen. Klätterkurs.nu behandlar dessa i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Det händer att instruktören tar bilder under kurstillfällen som publiceras på hemsidan för Klätterkurs.nu samt i sociala medier. Kursdeltagare kan fritt för eget bruk använda dessa bilder. Önskar du att inte förekomma på bild hörsammar vi givetvis detta, vänligen meddela oss eller instruktören muntligen eller via e-post.